ANATOMIA PALPACYJNA Z MTG

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie: ANATOMIA PALPACYJNA Z MTG. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, masażystów, fizjoterapeutów oraz dla wszystkich, którzy pracują z ciałem człowieka !!! – maximum wiedzy i praktyki!

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi mgr Łukasz Wawrzyniak (FICO Osteopathy Academy Warszawa). Ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2018 roku prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. W I zespole Basket ligi Kobiet AZS AJP Gorzów oraz w wielu centrach medycznych. Prowadził również zajęcia z diagnostyki palpacyjnej układu nerwowego na AWF Gorzów Wielkopolski.

Praktyka anatomii palpacyjnejz technikami masażu tkanek głębokich

I moduł – kwadrant górny

Anatomia palpacyjna : kręgosłup szyjny, piersiowy, łopatka,
kończyna górna :

  • punkty kostne :

– Guzowatość potyliczna zewnętrzna
– Kresa karkowa górna
– Wyrostek sutkowy
– Łuk tylny kręgu szczytowego
– Wyrostki kolczyste C2 – C7

Obręcz barkowa :
– Kąt dolny łopatki
– Brzeg przyśrodkowy łopatki
– Grzebień łopatki
– Kąt górno-przyśrodkowy łopatki
– Dół nadgrzebieniowy
– Dół podgrzebieniowy

Klatka piersiowa :
– Staw mostkowo-obojczykowy
– Wcięcie szyjne mostka
– Rękojeść mostka
– Żebra I,II,III,IV,V

Część naramienna :
– Wyrostek barkowy
– Staw barkowo-obojczykowy
– Obojczyk
– Wyrostek kruczy
– Guzek większy kości ramiennej
– Guzek mniejszy kości ramiennej

Ramię i przedramię :
– Nadkłykieć boczny kości ramiennej
– Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej
– Wyrostek łokciowy
– Bruzda nerwu łokciowego
– Głowa kości promieniowej
– Brzeg tylny kości łokciowej
– Powierzchnia boczna kości promieniowej
– Wyrostek rylcowaty kości promieniowej
– Wyrostek rylcowaty kości łokciowej

Anatomia i MTG

– m. czworoboczny grzbietu,
– mm. podpotyliczne
– m. dźwigacz łopatki,
– m. płatowaty głowy i szyi,
– m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy
– mm. pochyłe
– m. piersiowy większy,
– m. piersiowy mniejszy
– m. naramienny,
– m. podgrzebieniowy,
– m. obły mniejszy,
– m. obły większy,
– m. najszerszy grzbietu
– mm. przedramienia i ręki

MIEJSCE

Amadeus Hotel
ul. Jedności 87A
65-018 Zielona Góra

DATA: 22 czerwca 2024

CENA: 800 PLN
Płatność do 7 czerwca

Wpłat dokonujemy na konto organizatora:
GlobalMed Marcin Kotas
PKO BP 46 1020 5460 0000 5102 0180 8104
w tytule: Imię i nazwisko – Anatomia palpacyjna

Szkolenie certyfikowane!

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
RiS 2.08/00035/2023

PYTANIA
hello@global-med.center